19. augusta 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci pripravovaného Národného projektu výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent/Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie“.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Odborný asistent/Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Dokument si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný link:

  1. Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) (CV_zivotopis_europass_vzor_doc) (CV_zivotopis_europass_vzor_pdf)
  2. Motivačný list (max. 1 strana)
  3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti (cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost_doc), (cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost_doc)
  5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_doc), (cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_pdf)
  6. Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Tóthová – personalistka, tel.: 0905 505 028, e-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Termíny:

Termín: Prihlásenie sa do výberového konania je do 2.9.2021 (štvrtok) do 16.00 h
Uchádzači, ktorí zašlú všetky dokumenty a spĺňajú požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor.
Predpoklad realizácie osobných pohovoroch v dňoch od 6.9. do 10.9.2021 (pondelok – piatok).
Predpokladaný nástup: 15.9.2021/dohoda.

Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň s ekonomickým alebo technickým zameraním, VŠ I. stupeň a 2-ročná prax. Skúsenosti v oblasti administrácie projektu/ov financovaných z verejných zdrojov, prípadne skúsenosti v štátnej správe – výhodou;

Osobnostné a ďalšie požiadavky: odbornosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, disciplinovanosť.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

    • Zodpovednosť a zabezpečenie vykonávania základnej finančnej kontroly (ZFK) v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov;
    • Zodpovednosť za úplnosť a správnosť spracovania cestovných príkazov podľa zákona 283/2002 Zz. O cestovných náhradách;
    • Zodpovednosť za správnosť a komplexnosť vystavenia, spracovania a evidenciu objednávok organizácie;
    • Zodpovednosť za zverejňovanie došlých faktúr a objednávok;
    • Sledovanie legislatívnych zmien v súvislosti s vykonávaním základnej finančnej kontroly;
    • Kontrola formálnych náležitostí došlých faktúr a zabezpečenie evidenciu došlých faktúr;
    • Vyhotovenie platobných príkazov na úhradu došlých faktúr a ostatných záväzkov a zabezpečenie ich schválenia za účelom úhrady;
    • Komunikácia so zamestnancami organizácie a konzultácia, v súvislosti s vyhotovením objednávok;
    • Zabezpečenie ZFK a následné predkladanie skontrolovaných a podpísaných dokumentov v rámci ekonomického oddelenia mzdárovi a účtovníkovi;
    • Príprava a spracovanie zverenej dokumentácie pre archiváciu;
    • Telefonická a mailová komunikácia s úradmi, inštitúciami a inými organizáciami podľa potreby finančného oddelenia;
    • Spolupráca pri spracovaní a predkladaní dokumentácie týkajúcej sa realizácie Národného projektu;
    • Spolupráca pri spracovaní vnútroorganizačných dokumentov a smerníc.

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce: Zdravé regióny, Koceľova 937/ 9, Bratislava
Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2021 s možnosťou predĺženia.
Mzda je cca. 1 350 € v závislosti od kvalifikácie a skúseností.

Zamestnanecké výhody, benefity

Týždeň dovolenky naviac
Pružný pracovný čas
Stravné lístky v hodnote 5,10 EUR

Zaslanie životopisu

V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu na: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Stručná charakteristika spoločnosti

Zdravé regióny sú štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.