Odborný/á asistent/-ka úseku expertov pre terén (Stredné a Západné Slovensko)

30. január 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Odborný asistent/Odborná asistentka úseku expertov pre terén (stredné a západné Slovensko)

 Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Odborný asistent/Odborná asistentka úseku expertov pre terén (stredné a západné Slovensko)
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 30.1.2024 do 12.2.2024 (do 15:00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu: 01.03.2024/dohoda
Minimálna hrubá mzda pre rok 2024: 1 400 EUR/brutto
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2024/s možnosťou predĺženia
Miesto výkonu práce: regionálna kancelária ZR v kombinácii s prácou z domu (stredné a západne Slovensko) dohodou
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 15.02.2024 – 21.02.2024
Miesto konania pohovorov: Základná umelecká škola, Lahuta, Magurská 14, Banská Bystrica
Predpokladaný dátum zasadnutia výberovej komisie: 23.02.2024 (piatok)
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI výborná znalosť slovenského jazyka, anglický jazyk – výhoda PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY min. 5-ročná prax v administratíve pri úplnom stredoškolskom vzdelaní alebo 2-ročná prax v administratíve pri VŠ I. stupňa

pokročilý užívateľ balíka MS Office

bezúhonnosť

PODMIENKA
VODIČSKÝ PREUKAZ sk. B PODMIENKA

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Motivačný list (max. 1 strana)
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
TU

Ďalšie výhody:
• schopnosť sebariadenia,
• motivácia k práci s cieľovou skupinou,
• tímovosť,
• integrita,
• empatický prístup,
• dobré komunikačné zručnosti,
• efektívna osobná a písomná komunikácia,
• systematickosť, schopnosť plánovania,
• ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Spolupracuje pri aktualizácii a implementácií zmien na komunitnej úrovni podľa metodických usmernení a pokynov,
• spolupracuje na riešení vzniknutých problémov s informačnými technológiami na úrovni zamestnancov v teréne,
• spolupracuje pri aktualizácii a implementácií zmien na komunitnej a regionálnej úrovni podľa metodických usmernení a pokynov,
• podieľa sa na spracovaní a archivácií požadovanej dokumentácie v rámci hlavnej aktivity,
• aktívne spolupracuje na plánovaní a realizácii výberových konaní a osobných pohovoroch v lokalitách pre obsadenie pracovných pozícii koordinátorov asistentov podpory zdravia (KAPZ) a asistentov podpory zdravia (APZ),
• spolupracuje s KAPZ pri plánovaní pracovných ciest a ich súladu s hlavnou aktivitou a smernicami organizácie,
• spolupracuje pri overení úplnosti a správnosti mesačnej povinnej a podpornej dokumentácie KAPZ,
• pripravuje a predkladá v rámci oddelenia pre terén zápisy z pracovných porád a stretnutí,
• spolupracuje pri zabezpečení distribúcie pomôcok do terénu, vedie ich evidenciu,
• zabezpečenie ďalších činností spojených s realizáciou projektu podľa pokynov nadriadeného.

Zamestnanecké výhody a benefity

  • týždeň dovolenky naviac,
  • pružný pracovný čas,
  • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť „Výberové konanie Odborný asistent/Odborná asistentka úseku expertov pre terén“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť „Výberové konanie Odborný asistent/Odborná asistentka úseku expertov pre terén“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti:

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.