Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
michaela.bednarova@zdraveregiony.eu

Bc. Michaela Bednárová

Odborná asistentka pre metodické oddelenie

Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja. V súčasnosti študujem na Univerzite Komenského v Bratislave na Katedre manažmentu, odbor Stratégia a podnikanie.

V minulosti som pracovala v medzinárodných spoločnostiach zameraných na audit a poradenstvo pre veľké spoločnosti na Slovensku a východnej Európe. Mám skúsenosti s verejným obstarávaním a konzultačnou činnosťou.