Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0917/382 824
Email :
milan.adam@zdraveregiony.eu

Bc. Milan Adam

koordinátor asistentov podpory zdravia

Pochádzam z dediny Pavlovce nad Uhom, kde je väčšina obyvateľstva rómskeho pôvodu. Po skončení strednej školy som pracoval ako asistent učiteľa v Špeciálnej základnej škole u nás v dedine, neskôr ako zdravotný asistent. Postupne som sa vypracoval na koordinátora asistentov podpory zdravia.  Práca s Rómami ma napĺňa, preto sa jej venujem do dnešného dňa. V roku 2022 som úspešne ukončil I. stupeň štúdia v odbore Sociálna práca na Vysokej škole svätej Alžbety v Michalovciach. Som ženatý a mám dve krásne deti.

Prečo som sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

Pre prácu v národnom projekte  Zdravé komunity som sa rozhodol najmä preto, že sa zameriava na zlepšenie života Rómov. Vždy som chcel našim miestnym ako aj okolitým Rómom pomôcť k lepšiemu životu. Táto práca mi to umožňuje vykonávať.

Čo chceš dosiahnuť v rámci tvojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Mojím cieľom je, aby naša komunita našla sebaistotu, vedomie, že sú viditeľní a dôležití rovnako ako každý iný. Po niekoľkoročnej práci je vidieť značné zmeny v spôsobe života Rómov a práve to ma pozitívne uisťuje o tom, že som spravil dobré rozhodnutie pri výbere môjho povolania.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Môj tím je presne taký, aký očakávam aby bol. Je zodpovedný, iniciatívny, kreatívny a hlavne pracujú srdcom. Práca s Rómami si vyžaduje ľudí bez predsudkov a ľudí, ktorí nehodnotia spôsob ich života. Môj tím taký je. Pracujú s klientmi, ktorých častokrát nikto nepočúva, pre spoločnosť sú príťažou. Moji asistenti im svojou empatiou, schopnosťou počúvať dávajú najavo, že je tu niekto, komu sa môžu zdôveriť a požiadať o pomoc. Svojou prácou ľudí uisťujú, že ak o pomoc požiadajú, tak ju aj dostanú.