Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0948/219 390
Email :
darina.hammelova@zdraveregiony.eu

Darinka Hammelová

odborná asistentka experta pre finančné riadenie