Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0905/395 301
Email :
erika.kusicka@zdraveregiony

PhDr. Erika Kušická

regionálna manažérka podpory zdravia

Od 1. januára 2024 som nastúpila do národného projektu Zdravé komunity na pozíciu regionálnej manažérky podpory zdravia za oblasť stredného a západného Slovenska.