Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0905/458 405
Email :
vladimir.pasiar@zdraveregiony.eu

Ing. Vladimír Pasiar

projektový manažér

V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pôsobím od 1. novembra 2018 na pracovnej pozícií projektový manažér za oblasť Štrukturálnych a investičných fondov EÚ.