Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
Vladimir.Pasiar@zdraveregiony.eu

Ing. Vladimír Pasiar

Projektový manažér

V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pôsobím od 1. novembra 2018 na pracovnej pozícií Projektový manažér za oblasť Štrukturálnych a investičných fondov EÚ.