Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
rastislav.urda@zdraveregiony.eu

JUDr. Rastislav Urda

odborný asistent manažéra pre verejné obstarávanie