Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0915/954 842
Email :
andrea.uhrinova@zdraveregiony.eu

Mgr. Andrea Uhrinová

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Od 1. marca 2024 som nastúpila do národného projektu Zdravé komunity ako koordinátorka asistentov podpory zdravia za oblastnú skupinu Nové Zámky.