Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0944/514 308
Email :
eva.culakova@zdraveregiony.eu

Mgr. Eva Čuláková

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Od 1. januára 2024 som nastúpila do národného projektu Zdravé komunity ako koordinátorka asistentov podpory zdravia za oblastnú skupinu Bardejov.