Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0905/351 333
Email :
luba.hvizdosova@zdraveregiony.eu

Mgr. Ľuba Hvizdošová

odborná asistentka metodického oddelenia

Vyštudovala som odbor Sociálna antropológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia som absolvovala Kurz riešení simulovaných spoločenských konfliktov v organizácii PDCS. Následnú stáž som absolvovala v Nadácii Pontis pri medzinárodnom projekt „Mapa sociálnych inovátorov“, ktorý prepája osobnosti spoločenskej prospešnosti na Slovensku v určitých oblastiach.

Od roku 2020 som pracovala v prieskumnej agentúre ako kvalitatívna analytička a podpora pre kvantitatívnu analytiku. Do príspevkovej organizácie Zdravé regióny som nastúpila ako odborná asistentka metodického oddelenia v júni 2023.