Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0905/817 767
Email :
maria.fumacova@zdraveregiony.eu

Mgr. Mária Fumačová

hlavná kontrolórka projektových aktivít