Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0915/967 412
Email :
monika.grochova@zdraveregiony.eu

Mgr. Monika Grochová

expertka pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pracujem od decembra 2020 ako expertka pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.