Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0949/366 995
Email :
peter.molek@zdraveregiony.eu

Mgr. Peter Molek

koordinátor asistentov podpory zdravia

Pochádzam z najväčšej dediny na Liptove, Liptovské Sliače. Po skončení štúdii v odbore Katolícka teológia na Univerzite Komenského, ktoré som ukončil na Spišskej Kapitule, som pôsobil 15 rokov ako katolícky kňaz a zároveň aj učiteľ náboženstva. Počas mojej pastorácie som sa venoval aj Rómom, u ktorých som našiel veľa lásky a veľké srdce.

Prečo si sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

Pre prácu v národnom projekte Zdravé komunity 2A som sa rozhodol aj vďaka tomu, že mám 15 ročnú prax v oblasti kňazskej služby a pastorácie rómskej komunity. Môj prvý kontakt s rómskou komunitou bol v Spišskom Štiavniku, kde som vyučoval náboženskú výchovu na Špeciálnej základnej škole. Práve tam ma to chytilo za srdce a zatúžil som sa viac venovať rómskej komunite. Rómom, ktorí majú obrovské bezvýhradne milujúce srdce. Rómovia sa vedia hnevať ale zároveň si hneď odpustiť. Veľmi ma trápilo, v akej chudobe mnohí žijú a ja im neviem pomôcť. Videl som „VEĽKÉ“ úžasné  skutky, napr. keď  sa deti delili o desiatu zo školy so svojou mamou a  súrodencami, ktorí už čakali hladní, častokrát v daždi v chlade a snehu na ich jediné jedlo v ten deň. A oni boli šťastní, naozaj  šťastní. Aj ja sa túžim zapojiť do rodiny, ktorá pomáha svojim „deťom“. Zdravé regióny vnímam ako jednu rodinu, ktorá pomáha svojim „deťom“ a byť jej súčasťou. Táto túžba ma priviedla k tejto práci, ktorú beriem skôr ako poslanie a ďakujem, že som sa mohol stať jej súčasťou.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Mojou hlavnou prioritou je byť s rómskou komunitou, stáť pri nich a byť tu pre nich. Chcem im dávať nádej.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Môj tím už predtým fungoval pod iným koordinátorom a spočiatku som sa obával, či splním ich očakávania a získam rešpekt. Som hrdý na mojich kolegov asistentov v mojej oblastnej skupine Gelnica. Vďačím im za ich prijatie medzi seba, za ich dôveru a húževnatú prácu. Zároveň som vďačný za svojho nadriadeného experta pre terén Richarda Kokyho, ktorý je hybným motorom  a my sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou toho projektu.