Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0948/629 593
Email :
simon.pokos@zdraveregiony.eu

Mgr. Šimon Pokoš

koordinátor asistentov podpory zdravia

Pochádzam z rómskej horehronskej osady. Vyskúšal som si prácu v sklárskej aj drevárskej fabrike ako robotník, prácu v rovnošate SBS-kára, mestského policajta, či profesionálneho vojaka. Z odboru Umelecko – remeselné spracovanie skla som “presedlal” na odbor Verejná správa a regionálny rozvoj a dúfam, že už tento rok získam titul Mgr.

Prečo si sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

O možnosti pracovať v tomto projekte som sa dozvedel ako zamestnanec Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Či to mám vyskúšať som nerozmýšľal ani sekundu. Iba mi bolo ťažko povedať vedúcej odboru, že odchádzam k inému zamestnávateľovi. Na úrade som pracoval v  perfektnom kolektíve. Vedel som však, že v projekte sa môžem venovať našim “Romákom” a tak som zmenil zamestnanie. Dnes používam informácie z verejnej správy a z vlastných osobných skúseností a z pohľadu “Romáka” sa venujem tomuto projektu.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Bol by som veľmi rád, ak by sa nám podarilo vymaniť čo najviac “Romákov” z pasce chudoby. Chcem dosiahnuť, aby sa im zlepšila sociálna a ekonomická situáciu a tiež aby boli lepšie informovaní. Chcem to preto, aby na tomto svete boli čo najdlhšie so svojimi najbližšími. Preto sa treba venovať vzdelaniu, zamestnávaniu, zdraviu, bývaniu, finančnej gramotnosti a pracovať aj na tradíciách, ktoré už v našej komunite vymierajú. Som ochotný sa týmto problémom venovať aj keď je to mravenčia práca.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

V kolektíve sme rôzne osobnosti, navzájom sa dopĺňame, pracujeme na dôvere voči sebe aj okoliu. Osobne svoj tím obdivujem pre ich energiu ísť ďalej a ďalej. Včera to bolo pracovne náročne, no dnes sa ide ďalej. Práca s ľuďmi si vyžaduje veľa energie a hlavne vnútornej motivácie. Mne sa páči, že naši APZ túto vnútornú motiváciu majú, tá im pomáha najviac v ich práci, ktorá je pre niektorých aj ich poslanie.