Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0910/323 073
Email :
tana.grauzelova@zdraveregiony.eu

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

expertka pre metodiku

Vyštudovala som Sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Počas doktorandského štúdia na Ústave etnológie SAV som absolvovala semester na Fakulte sociálnej psychológie na Princeton University v USA.

V období štúdia som ako výskumníčka spolupracovala s organizáciou CVEK, neskôr s organizáciou SGI.

V období rokov 2017 – 2020 som pôsobila na Úrade splnomocnenca pre rómske komunity ako analytička v tíme národného projektu „Monitorovanie a hodnotenie“, kde som bola zodpovedná za zisťovanie EU SILC – MRK.

V príspevkovej organizácii Zdravé regióny som začala pracovať od leta 2020 ako analytička a od 1. októbra 2022 som nastúpila na pozíciu expertky pre metodiku.