Darina Hammelová

Odborná asistentka Experta pre finančné riadenie
View Details

Mgr. Viktória Brezanská

Hlavná manažérka pre komunikáciu
Študovala som na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie. V roku 2011 som získala magisterský titul v študijnom programe "Masmediálna komunikácia".
View Details

Mgr. Peter Kašperek

Odborný asistent Experta pre terén
Narodil som sa v meste Krompachy v roku 1988 a v súčasnosti bývam v Poprade. Po ukončení štúdií v odbore Sociálna práca som sa zamestnal ako vychovávateľ  v zariadení sociálnych služieb. V roku 2013 som začal pracovať ako koordinátor oblastnej...
View Details