Tlačová správa 23.11.2021

KRÍZOVÉ BALÍČKY PRE OHROZENÉ DOMÁCNOSTI

Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny sa dlhodobo venuje podpore zdravia znevýhodnených skupín predovšetkým v marginalizovaných rómskych komunitách. Organizácia Zdravé regióny úspešne realizuje národné projekty Zdravé komunity 2B a Korona te merel vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V súčasnosti sa veľká časť jej aktivít zameriava najmä na preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. V týchto dňoch organizácia spúšťa ďalšiu novinku a to pomoc najohrozenejším domácnostiam formou krízového balíka.

V teréne má organizácia viac ako 300 terénnych pracovníkov, ktorí pôsobia v 450 segregovaných rómskych osídleniach nachádzajúcich sa na území 280 obcí a miest a venujú sa na dennej báze vzdelávaniu, osvete obyvateľov a vykonávaniu preventívnych opatrení. Ich úlohou je poskytovanie a  zrozumiteľné sprostredkovanie informácií o nariadeniach, odporúčaniach súvisiacich s aktuálnou epidemiologickou situáciou, nutnosti dodržiavania izolácie a vykonávanie osvetových aktivít, zameraných na prevenciu a ochranu najzraniteľnejších členov domácností.

V rámci ďalších činností sa asistenti a koordinátori zúčastňujú na organizácii miestnych krízových intervencií, testovaní a očkovaní. Medzi ďalšie kľúčové činnosti organizácie patria: podrobné monitorovanie vývoja pandemickej situácie v MRK, sprostredkovanie informácií MZ SR a sieťovanie aktérov na regionálnej úrovni.

Aktuálnou novinkou, ktorá doplní aktivity v boji proti ochoreniu COVID-19, je cielená distribúcia viac ako 6 000 krízových balíčkov pre najohrozenejšie domácnosti. Balíčky sú prioritne určené pre domácnosti v lokalitách s pôsobením organizácie Zdravé regióny, kde sú aktuálne MRK najviac zasiahnuté. Obsahom balíčkov sú ochranné chirurgické rukavice, ochranné bavlnené rúška, dezinfekčný prací prostriedok, dezinfekčné mydlo na ruky, dezinfekčný prostriedok na báze chlóru a teplomer na meranie telesnej teploty.

Výdaj a rozdeľovanie krízových balíčkov začína v priebehu tohto týždňa od 25.11.2021 zo skladu organizácie v Prešove. Doručovať ich do ohrozených domácností bude organizácia prostredníctvom siete svojich zamestnancov, pôsobiacich v teréne.

Podľa vyjadrenia riaditeľky organizácie Tatiany Hrustič bude distribúcia prebiehať predovšetkým v nadväznosti na prebiehajúce intervencie v spolupráci s Intervenčným tímom MZ SR v MRK, a to najmä do lokalít, kde bol aktuálne zaznamenaný zvýšený výskyt ochorenia COVID-19, no preventívne aj v rámci pokračujúceho nízkoprahového mobilného očkovania. V rámci takýchto lokalít sú balíčky prioritne určené pre domácnosti v izolácii s ohrozenými osobami – staršími ľuďmi, ľuďmi s pridruženými závažnými ochoreniami, tehotnými ženami a rodinami s malými deťmi.  

Príspevková organizácia ako súčasť Ministerstva zdravotníctva SR má za úlohu pomáhať rezortu zdravotníctva v oblasti riešenia pandémie COVID-19 v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.

V Bratislave, dňa 23.11.2021

Zdravé regióny