Personalista/Personalistka

08. februára 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Personalista/Personalistka“.

Read More

Asistent/tka podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

24. januára 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Read More

Expert/-ka príprava metodických materiálov a manuálov

19. januára 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci národného projektu výberové konanie na pozíciu experta/tky na prípravu metodických materiálov a manuálov.

Read More

Lektor/-ka príprava a realizácia školení – Národný projekt Zdravé komunity 3B

12.januára 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu lektor/-ka na prípravu a realizáciu školení pre Bratislavský samosprávny kraj.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia

09. januára 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre nasledujúcich 15 lokalít (hľadáme 15 APZ).

Read More

Asistent/tka podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

13. decembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Read More

Supervízor/-ka v Bratislavskom samosprávnom kraji

12. decembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu “ Supervízor/-ka v Bratislavskom samosprávnom kraji“.

Read More

Supervízor/-ka v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Prešovskom samosprávnom kraji

12. decembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Supervízor/-ka v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Prešovskom samosprávnom kraji“.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Prešov

29. novembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu–„Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov“.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Bardejov

29. novembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu–„Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, Bardejov“.

Read More