Asistentka/Asistent podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

01. marec 2021   Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B (ďalej len…

Read More

Asistent/ka podpory zdravia – Covid 19

01.marec 2021 Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci celoslovenských preventívnych opatrení  a projektov NP ZK 2B a Korona te merel…

Read More

Asistent/ka podpory zdravia

01.marec 2021 Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu…

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc – Košice

20. januára 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu–„Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc – Košice“.

Read More

Odborný asistent/Odborná asistentka pre metodické oddelenie

19. januára 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent/Odborná asistentka pre metodické oddelenie“.

Read More

Odborný/á asistent/tka hlavného experta pre Národný projekt Zdravé komunity 2B

05. januára 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent/Odborná asistentka hlavného experta

Read More

Hlavný kontrolór – Pozícia sa nebude obsadzovať

08. januára 2021

Príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu – „Hlavný kontrolór“. Hlavným cieľom organizácie je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Medzi hlavné aktivity patria realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK prostredníctvom  systematizovanej práce ľudských zdrojov vo viac ako 280 lokalitách po celom území SR.

Read More

Odborný asistent/Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie

25. novembra 2020

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent/Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie“.

Read More

Manažér hlavnej aktivity

MANAŽÉR HLAVNEJ AKTIVITY 19.10.2020 Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity 3B (ďalej len „NP…

Read More

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

EXPERT PRE VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 19.10.2020 Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity…

Read More