Odborný asistent/Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie

25. novembra 2020

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent/Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie“.

Read More

Manažér hlavnej aktivity

MANAŽÉR HLAVNEJ AKTIVITY 19.10.2020 Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity 3B (ďalej len „NP…

Read More

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

EXPERT PRE VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 19.10.2020 Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity…

Read More

Hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie

Hlavný Manažér rozvoja podmienok pre zdravie Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity 2B (ďalej len…

Read More

Asistent/ka podpory zdravia

Aktuálna informácia k 25.9.2020 – výberové konanie je z organizačných a procesných dôvodov súvisiacich s pandémiou a systémom EŠIF presunuté na mesiac október 2020. Predpokladaný…

Read More

Odborný/á asistent/tka hlavného experta pre Národný projekt Zdravé komunity 2B

03. septembra 2020

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu– „Odborný/á asistent/tka hlavného experta

Read More

Koordinátor asistentov podpory zdravia – COVID 19

Koordinátor asistentov podpory zdravia – COVID 19 Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku…

Read More

Asistent/ka podpory zdravia – Covid 19

Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci celoslovenských preventívnych opatrení  a projektov NP ZK 2B a Korona te merel – porazíme…

Read More

Analytik/čka

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu „Analytik/čka“.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia

Asistent/ka podpory zdravia Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita…

Read More