Asistent/Asistentka podpory zdravia

15. apríl 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre 6 obcí. Aktuálne obsadzujeme 5 pracovných miest.

Read More

Manažér/Manažérka pre verejné obstarávanie – zastupovanie počas MD

11. apríl 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – „Manažér/Manažérka pre verejné obstarávanie – zastupovanie počas materskej dovolenky“.

Read More

Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia – OS Zvolen

26.  marec 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na miesto – Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia pre oblastnú skupinu Zvolen. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Regionálny/-a manažér/manažérka pre publicitu

06. marec 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Regionálny manažér/regionálna manažérka pre publicitu“.

Read More

Webdizajnér/Webmaster – NP Zdravé komunity

04. marec 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Webdizajnér/Webmaster – NP Zdravé komunity“.

Read More

Webdizajnér/Webmaster – Zdravé regióny

04. marec 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Webdizajnér/Webmaster – Zdravé regióny“.

Read More

Grafik (grafický dizajnér)/strihač/zvukár

04. marec 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Grafik (grafický dizajnér)/strihač/zvukár“.

Read More

Expert/Expertka v oblasti zdravia Rómov

29. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – „Expert/Expertka v oblasti zdravia Rómov“.

Read More

Personalista/Personalistka

27. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Personalista/Personalistka“. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Vývojár/Vývojárka – digitalizácia systému zberu terénnych dát

07. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Vývojár/Vývojárka – digitalizácia systému zberu terénnych dát“.

Read More