Asistent/Asistentka podpory zdravia

23. august 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre 1 obec. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Korektor/Korektorka odborných textov – Zdravé regióny

18. august 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Korektor/Korektorka odborných textov. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Korektor/Korektorka odborných textov – Národný projekt Zdravé komunity 2B

18. august 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Korektor/Korektorka odborných textov. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Manažér/Manažérka terénnych aktivít

14. august 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu manažér/manažérka terénnych aktivít v rámci projektu Prescrip-tec. Aktuálne obsadzujeme 3 pracovné miesta.

Read More

Terénny výskumný pracovník/Terénna výskumná pracovníčka

14. august 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu terénny výskumný pracovník/terénna výskumná pracovníčka v rámci projektu Prescrip-tec. Aktuálne obsadzujeme 31 pracovných miest.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia – zastupovanie počas materskej dovolenky

10. august 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre obec Lenartov. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia – zastupovanie počas materskej dovolenky

11. júl 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre nižšie uvedené 2 obce/mestá. Aktuálne obsadzujeme 2 pracovné miesta na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

27. jún 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu –„Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia

26. jún 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre nižšie uvedených 6 obcí/miest. Aktuálne obsadzujeme 6 pracovných miest.

Read More

Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia

26. jún 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia pre oblastnú skupinu Sabinov. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More