Administratívny referent/Administratívna referentka

09. februára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu “administratívny referent/administratívna referentka“.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

07. februára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu asistent/asistentka podpory zdravia v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Read More

Manažér/ka hodnotenia dopadov Národného projektu ZK 3B

26.januára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Manažér/ka hodnotenia dopadov NP ZK 3B.

Read More

Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia – oblasť Poprad

26.januára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu koordinátora/ky asistentov podpory zdravia pre oblastnú skupinu Poprad.

Read More

Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

24.januára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia pre BSK.

Read More

Redaktor/správca obsahu webovej stránky

24.januára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Redaktor/správca webovej stránky.

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia

28.decembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/tka podpory zdravia.

Read More

Expert/-ka pre finančné riadenie

13.decembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratných finančných príspevkov pre Národný projekty ZK 2B, ZK 3B a KTM, financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu experta/tky pre finančné riadenie.

Read More

Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia – oblasť Fiľakovo

24. novembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu koordinátor/ka asistentov podpory zdravia pre oblastnú skupinu Fiľakovo.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Košice

26. októbra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach.

Read More