Asistentka/Asistent podpory zdravia

28.decembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/tka podpory zdravia.

Read More

Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia – oblasť Fiľakovo

24. novembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu koordinátor/ka asistentov podpory zdravia pre oblastnú skupinu Fiľakovo.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Košice

26. októbra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach.

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia

14.októbra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre..

Read More

Odborný asistent/Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie

19. augusta 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

06. august 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia

05. august 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre..

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Dolný Smokovec a Vyšné Hágy

29. septembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Dolný Smokovec a Vyšné Hágy.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Malacky

29. júla 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre...

Read More

Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia – Kežmarok

09. júna 2021 Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre…

Read More