Vývojár/Vývojárka – digitalizácia systému zberu terénnych dát

07. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Vývojár/Vývojárka – digitalizácia systému zberu terénnych dát“.

Read More

Dátový analytik/Dátová analytička

07. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Dátový analytik/Dátová analytička“.

Read More

Supervízor/Supervízorka pre BB, KE, NR, PO, TT a TN samosprávny kraj

02. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Supervízor/Supervízorka“ v Banskobystrickom, Košickom,  Nitrianskom, Prešovskom, Trnavskom a Trenčianskom samosprávnom kraji. Pre každý samosprávny kraj obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia – OS Spišská Nová Ves, Snina, Svidník

30. január 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia pre oblastné skupiny Spišská Nová Ves, Snina, Svidník. Aktuálne obsadzujeme 3 pracovné miesta.

Read More

Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia – OS Nové Zámky

30. január 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia pre oblastnú skupinu Nové Zámky. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia – zastupovanie počas materskej dovolenky

30. január 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia – zastupovanie počas materskej dovolenky pre 1 obec. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – NsP Brezno, n.o.

30. január 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu –„Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Nemocnica s poliklinikou, Brezno, n.o. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia

30. január 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre 11 obcí. Aktuálne obsadzujeme 11 pracovných miest.

Read More

Odborný/á asistent/-ka úseku expertov pre terén (Stredné a Západné Slovensko)

30. január 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Odborný asistent/Odborná asistentka úseku expertov pre terén (stredné a západné Slovensko)

 Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Nemocnica, Poprad

06. november 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu –„Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Nemocnica, Poprad. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More