Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia – Kežmarok

09. júna 2021 Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre…

Read More

Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia – Košice-okolie

09. júna 2021 Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre…

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

12. máj 2021   Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B (ďalej len…

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Prešov

05. mája 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Prešov

Read More

Supervízor/-ka v Bratislavskom samosprávnom kraji (platí aj pre KE/BB/PO samosprávny kraj)

23. apríl 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – “Supervízor/Supervízorka  (v BSK a KE/BB/PO samosprávnom kraji)”.

Read More

Odborný/á asistent/tka Expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

21.apríl 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent/Odborná asistentka Expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

06. apríl 2021   Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B (ďalej len…

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

01. marec 2021   Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B (ďalej len…

Read More

Asistent/ka podpory zdravia – Covid 19

01.marec 2021 Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci celoslovenských preventívnych opatrení  a projektov NP ZK 2B a Korona te merel…

Read More

Asistent/ka podpory zdravia

01.marec 2021 Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu…

Read More