Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc – Michalovce

18. októbra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu–„Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc – Michalovce“.

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc – Kráľovský Chlmec (zastupovanie počas MD a RD)

06. septembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu–„Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc – Kráľovský Chlmec (zastupovanie počas MD a RD)“.

Read More

Korektor/Korektorka odborných textov a metodických materiálov

06. septembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity 2B,  financovaného z Operačného programu Ľudské zdroje, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku, výberové konanie na pracovnú pozíciu – „Korektor/Korektorka odborných textov a metodických materiálov“.

Read More

Expert/ka pre metodiku

02. augusta 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratných finančných príspevkov pre Národný projekt ZK 2B, financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Experta/tky pre metodiku.

Read More

Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia – Veľký Krtíš

01. augusta 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia pre oblastnú skupinu Veľký Krtíš“.

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia

01.augusta 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/tka podpory zdravia v 7-mich lokalitách (hľadáme 7 APZ).

Read More

Vývojár – digitalizácia systému zberu terénnych dát

18. júl 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Vývojár – digitalizácia systému zberu terénnych dát.

Read More

Anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume – Plavecký Štvrtok

13. júla 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume Plavecký Štvrtok.

Read More

Anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume – Záhorská Ves

29. júna 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume Záhorská Ves.

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia

13. júna 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/tka podpory zdravia v 4 lokalitách (hľadáme 4 APZ).

Read More